Заедно

4.7.12

Когато сме двама от нищо не ме е страх. С теб всяко препядствие ще надвием, от най-голямото предизвикателство няма да се изплашим и на край света ще отидем. Заедно!