Регенсбург

26.4.12

Регенсбург днес през окото на мобилния ми телефон. Наистина прекрасен и много успешен ден. Ден изпълнен с възможности... за събиране на слънчеви лъчи, на слънчево настроение, а може би и за нещо друго.