Обещай си...

3.1.11

...поне да се опиташ...


 • Да бъдеш винаги силен и нищо да не е в състояние да наруши вътрешния ти мир!
 • Да излъчваш и внушаваш здраве, щастие и благосъстояние на всеки, с когото общуваш! ...
 • Да накараш всичките си приятели да почувстват, че притежават нещо много ценно!
 • Винаги да гледаш слънчевата страна на живота и активно да прилагаш оптимизма си!
 • Да мислиш само най-доброто, да работиш само за най-доброто и да очакваш само най-доброто!
 • Да се ентусиазираш от успеха на другите също толкова, колкото и от собствените си успехи!
 • Да забравяш грешките на миналото и да фокусираш вниманието си върху великите постижения на бъдещето!
 • Да имаш винаги ведро изражение и да даряваш усмивка на всеки срещнат, независимо дали е познат или непознат!
 • Да отделяш извънредно много време, за самоусъвършенстване, така че да не ти остава време да критикуваш другите!
 • Да си максимално силен, за да допуснеш мрачни мисли, твърде благороден, за да се гневиш, твърде уверен, за да се страхуваш и извънредно щастлив, за да позволиш присъствието на беди и проблеми!
 • Да имаш високо мнение за себе си и да заявиш този факт пред света, но не с гръмки думи, а чрез велики постъпки!
 • Да живееш с вярата, че целият свят е на твоя страна и те подкрепя при условие, че си верен на най-доброто в себе си!