За последно...

7.5.10

Не, не публикувам за последен път, макар че кой може да каже със сигурност кой път е последен или пореден?
Стремя се да избягвам фрази по навик от рoда на:"Никога повече"- защото времето и опитът са показали, че "никога" е странна дума с различни интерпретации, която е по-добре да се избягва.
Ако знаеш, че вършиш нещо за последен път и "никога" повече как би се отразило това на действията ти? Ще се радваш ли повече, ще се стараеш ли повече, ще страдаш ли повече?