Нашите океани

28.2.10

... не принадлежат само на нас. Ще ги опазим ли от себе си?